logo

Koszyk jest pusty

logo dpd

 

 

 

Wysyłamy kurierem w ciągu 24h
od otrzymania wpłaty.
Przesyłka kurierska Polska - 16 zł
Kurierska za pobraniem Polska - 19 zł
Odbiór osobisty - 0 zł 
Wysyłki zagraniczne - cennik

 

 

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy
tel. 512 225 760 ; 509 182 666
kontakt@kocykowo.pl

 

 

 

Prowadzisz sklep/hurtownię artykułów dziecięcych? Wypełnij formularz rejestracyjny
i zamawiaj online w cenach hurtowych.
tel. 509 182 666
kontakt@kocykowo.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

UŻYTE ZWROTY

 

§1.

 1. SKLEP - Sklep internetowy „Kocykowo.pl” funkcjonujący pod adresem internetowym www.kocykowo.pl i prowadzony przez Pawła Cierpikowskiego w ramach działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą P.P.H.U. „Gigant”, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim [95-050], przy ul. C. K. Norwida 16. Szczegółowe dane Sklepu:

  1. NIP: 727-116-68-45 ,

  2. REGON: 472409717 ,

  3. Rachunek bankowy: PKO BP S. A. 60102034370000100200752857

 2. KUPUJĄCY – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje osobowość prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

 3. TOWAR – Dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem zamówienia składanego przez Kupującego.

 4. TOWAR Z DEDYKACJĄ – Dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, nieprefabrykowana, wyprodukowana zgodnie ze specyfikacją podaną przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Granice, wiążące Kupującego, w których Kupujący może określić specyfikację towaru z dedykacją, są każdorazowo zakreślane przez Sklep na karcie danego towaru w Sklepie.

 5. ZAMÓWIENIE – Umowa sprzedaży zawierana między Sklepem a Kupującym za pośrednictwem strony internetowej www.kocykowo.pl , wiążąca strony od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

 6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – Czas między potwierdzeniem przyjęcia zamówienia a jego wysłaniem, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy.

 7. CZAS DOSTAWY – Czas między wysłaniem zamówienia a jego dostarczeniem do Kupującego, w jakim przewoźnik realizujący dostawę dostarczy towar Kupującemu.

 8. DZIEŃ ROBOCZY – Jeden dzień kalendarzowy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 9. PRZELEW BANKOWY – Płatność dokonywana przez Kupującego za pośrednictwem banku z rachunku bankowego Kupującego bądź za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy Sklepu wymieniony w §1 ust. 1 lit. c. Regulaminu Sklepu.

 10. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA – Płatność dokonywana przez Kupującego za pośrednictwem systemów płatności on-line.

 11. PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM – Płatność gotówkowa, dokonywana przez Kupującego przy odbiorze towaru realizowana przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe.

 

ZAMÓWIENIA

 

§2.

 1. Wszystkie ceny towarów zawarte w Sklepie podawane są w polskich złotych, są cenami brutto [zawierają podatek VAT] i nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Cena podana w Sklepie przy każdym towarze w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego jest wiążąca dla Sklepu i Kupującego.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, odwoływania ich bez poinformowania o tym Kupującego.

 

§3.

Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§4.

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.kocykowo.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Kupujący składając zamówienie w Sklepie akceptuje Regulamin Sklepu udostępniony na stronie www.kocykowo.pl

 3. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga poprawnego i kompletnego wypełnienia formularza zamówienia na stronie www.kocykowo.pl , zawierającego:

  1. Rodzaj i ilość zamawianego towaru,

  2. Specyfikację towaru, jeśli zamawiany jest towar z dedykacją,

  3. Formę płatności za zamówiony towar,

  4. Sposób dostawy oraz adres na jaki zostanie wysłane zamówienie.

 4. Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia określonego w ust. 3. Od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep zostaje między Sklepem a Kupującym, z zastrzeżeniem §2 Regulaminu, zawarta umowa sprzedaży towaru określonego w zamówieniu.

 5. Sklep ma prawo zwrócić się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia

 6. Sklep ma prawo wstrzymać realizację złożonego zamówienia w przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia.

 

§5.

 1. Kupujący, składając zamówienie, może dokonać wyboru między trzema formami płatności za zamówienie:

  1. Płatność za pobraniem,

  2. Przelew bankowy,

  3. Płatność elektroniczna.

 2. W przypadku zamówienia towaru z dedykacją wyłączona jest możliwość płatności za zamówienie w postaci płatności za pobraniem.

 

§6.

 1. W przypadku wybrania opcji „płatność za pobraniem” czas realizacji zamówienia wynosi od 1 [jednego] do 3 [trzech] dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

 2. W przypadku wybrania opcji „przelew bankowy” czas realizacji zamówienia wynosi od 1 [jednego] do 3 [trzech] dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

 3. W przypadku wybrania opcji „płatność elektroniczna” czas realizacji zamówienia wynosi od 1 [jednego] do 3 [trzech] dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie systemu płatności on-line.

 

§7.

 1. Sklep, za dodatkową opłatą, udostępnia możliwość zamówienia towaru oraz towaru z dedykacją w dekoracyjnych opakowaniach prezentowych.

 2. Rodzaje, wzory oraz ceny opakowań prezentowych umieszczone są na stronie sklepu oraz oferowane w trakcie składania zamówienia przez Kupującego.

 

 

 

DOSTAWA

 

§8.

 1. Koszt dostawy zamówień, przy uwzględnieniu rodzaju dostawy zamówienia, określone są w zakładce „Koszty dostawy” na stronie www.kocykowo.pl .

 2. Odbiór osobisty zamówienia jest darmowy.

 

§9.

 1. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy zamówionego towaru:

  1. Przesyłka kurierska,

  2. Przesyłka kurierska za pobraniem,

  3. Odbiór osobisty w godzinach 8:00 – 15:00 w dni robocze, po wcześniejszym umówieniu dnia odbioru.

 2. Kupujący odbierając zamówienie, winien sprawdzić stan przesyłki oraz zgłosić do protokołu podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe zniszczenie bądź naruszenie opakowania towaru. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją umożliwi jej pozytywne rozpatrzenie.

 3. Czas dostawy zamówienia przy wyborze opcji „przesyłka kurierska” oraz „przesyłka kurierska za pobraniem” wynosi od 1 [jednego] do 2 [dwóch] dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu wysyłki przez Sklep podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe.

 

§10.

 1. Zamówienie składające się z kilku pozycji będzie wysyłane w jednej przesyłce, o ile pozwala na to maksymalna waga oraz gabaryty jednej przesyłki zastrzeżone przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe.

 2. Kupujący może na etapie składania zamówienia uzgodnić ze Sklepem wysłanie zamówienia w kilku przesyłkach. W takiej sytuacji Sklep poinformuje Kupującego o kosztach wysłania zamówienia w kilku przesyłkach oraz wezwie Kupującego do pokrycia kosztów wysyłki przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

 3. Sklep może, w celu usprawnienia realizacji zamówienia, po wcześniejszym poinformowaniu o takiej możliwości Kupującego oraz uzyskaniu zgody Kupującego, wysłać zamówienie w więcej niż jednej przesyłce. Wyłącznie w razie zaistnienia sytuacji opisanej w poprzednim zdaniu Kupujący płaci za jedną przesyłkę.

 

ZWROTY TOWARÓW I REKLAMACJE

 

§11.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.

 2. Odstąpienie określone w ust. 1 może zostać złożone w formie pisemnej, na adres „P.P.H.U. „Gigant”, ul. C. K. Norwida 16, 95-050 Konstantynów Łódzki”, bądź w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres  kontakt@kocykowo.pl

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu umieszczony jest tutaj.

 4. Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości e-mail wysłanej do Kupującego.

 5. Termin 14 dni, w którym kupujący może odstąpić od umowy, rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia towaru na adres dostawy wskazany przez Kupującego.

 6. Kupujący jest obowiązany zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Kupujący może dokonać zwrotu towaru, przy zachowaniu terminu określonego w zdaniu pierwszym, poprzez przekazanie go do odbioru osobie upoważnionej przez Sklep, po otrzymaniu uprzedniej, pisemnej zgody Sklepu ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru towaru. Zgoda Sklepu, o której mowa w zdaniu drugim, może zostać wyrażona za pośrednictwem wiadomości e-mail. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem odesłanych przez Kupującego.

 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 8. Sklep dokona niezwłocznego zwrotu płatności dokonanych przez Kupującego, w tym kosztów dostarczenia towaru, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Sklep nie zaproponował że sam odbierze towar od Kupującego, to Sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego do Sklepu dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§12.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu w przypadku :

 1. Towaru z dedykacją lub personalizowanego, który jest towarem nieprefabrykowanym, wyprodukowanym według specyfikacji Kupującego lub służącym zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. Towaru, który jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. Towaru, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,

 4. Towaru, który zawiera nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 5. Towaru, będącego dziennikiem, periodykiem lub czasopismem, z wyjątkiem zawarcia umowy o prenumeratę.

 

§13.

 1. Odpowiedzialność z tytułu reklamacji i rękojmi obejmuje wady towaru lub niezgodność ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia.

 2. Oświadczenie o skorzystaniu z uprawnień wymienionych w ust. 1 może zostać złożone w formie pisemnej, na adres P.P.H.U. „Gigant”, ul. C. K. Norwida 16, 95-050 Konstantynów Łódzki”, bądź w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@kocykowo.pl
  i powinno zawierać:

  1. Numer zamówienia,

  2. Wskazanie towaru,

  3. Opis wady towaru.

 3. Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia Kupującego w formie wiadomości e-mail wysłanej do Kupującego.

 4. Kupujący winien odesłać towar do Sklepu wraz z załączonym dowodem zakupu oraz kopią oświadczenia o skorzystaniu z uprawnień wymienionych w ust. 1. Proces rozpatrywania roszczeń Kupującego rozpocznie się najwcześniej w dniu dostarczenia towaru do Sklepu.

 5. Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu:

  1. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy,

  2. W przypadku uznania reklamacji, jednak braku możliwości naprawy towaru lub wymiany go na inny, pełnowartościowy, Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru wraz z kosztami dostarczenia towaru wybranymi przez Kupującego na etapie składania zamówienia,

  3. W przypadku nieuznania reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego na adres wskazany na etapie składania zamówienia, bądź inny adres wskazany przez Kupującego znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na koszt Sklepu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§14.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§15.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu.

 2. Sklep poinformuje zarejestrowanych Kupujących o zmianie Regulaminu Sklepu za pomocą wiadomości e-mail. Z dniem zapoznania się z treścią wiadomości e-mail informującej o zmianie Regulaminu Sklepu Kupujący związani są treścią nowego Regulaminu Sklepu.

 

§16.

 1. Sklep jest upoważniony, by w procesie realizacji zamówienia dysponować danymi osobowymi Kupującego i może przekazać je podmiotowi upoważnionemu do realizacji i dostawy zamówienia. Kupujący podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 3. Kupujący ma prawo do każdoczasowego wglądu do swoich danych osobowych udostępnionych Sklepowi, a także do ich poprawy, zmiany oraz złożenia oświadczenia o ich usunięciu.

 

§17.

Wszelkie spory wynikające z treści niniejszego Regulaminu Sklepu bądź spory wynikające ze stosunków prawnych, których stronami są Sklep oraz Kupujący, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 

§18.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu zastosowanie mają m. in. przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.